Till inneh氓ll p氓 sidan

Doktorandworkshop: Litteraturs枚kning

Favorit i repris! V盲lkommen鈥痶ill en workshop om strukturerad litteraturs枚kning f枚r din avhandling eller ditt forskningsprojekt f枚r doktorander och forskare p氓 IM体育.

Tid: Ti 2020-10-20 kl 14.00 - 16.00

Plats: Zoom 鈥 registration needed

Man med kikare emellan tv氓 boktravar

Anm盲l dig till doktorandworkshoppen i litteraturs枚kning

I bakgrunden till din avhandling eller artikel beh枚ver du ha med den viktigaste och mest relevanta forskningen inom ditt 盲mne, men hur kan du vara s盲ker p氓 att du hittat den?

Under denna workshop kommer vi att g氓 igenom metoder f枚r strukturerad litteraturs枚kning i databaser. Du kommer att l盲ra dig grundl盲ggande鈥痯rinciper som鈥痙u kan till盲mpa i alla databaser. Det kommer att finnas tid f枚r att arbeta med s枚kningar f枚r ditt eget 盲mne, och du f氓r m枚jlighet att st盲lla fr氓gor.鈥 

Under鈥痺orkshoppen鈥痥ommer鈥痙u鈥痑tt鈥痩盲ra鈥痙ig鈥痑tt:鈥

  • konstruera鈥痚n鈥痵枚kstrategi鈥痷tifr氓n鈥痙in鈥痜orskningsfr氓ga 
  • anpassa鈥痵枚kstrategin鈥痶ill鈥痮lika鈥痙atabaser鈥 
  • f枚rb盲ttra en s枚kning, till鈥痚xempel鈥痝enom att g枚ra den sn盲vare eller bredare 
  • dokumentera鈥痮ch鈥痵para鈥痚n鈥痵枚kning,鈥痵amt鈥痵盲tta鈥痷pp鈥渁lerts鈥.

Workshoppen riktar sig till doktorander och forskare och h氓lls p氓 engelska. 

Inneh氓llsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillh枚r: IM体育 Biblioteket
Senast 盲ndrad: 2020-10-14