Till inneh氓ll p氓 sidan

Auktioner allt viktigare i ekonomin

Illustration med auktionshammare och matematiska ber盲kningar.
脜rets ekonomipris tilldelas tv氓 forskare som hittat nya s盲tt att k枚pa och s盲lja saker p氓 auktioner. (Illustration: 漏Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences)
Publicerad 2020-10-12

Forskningen som bel枚nas med 氓rets ekonomipris, auktionsteorin och dess till盲mpningar, kommer att anv盲ndas inom alltfler samh盲llsomr氓den i framtiden, enligt forskare p氓 IM体育.
鈥 Det finns egentligen inga begr盲nsningar. Det medf枚r ocks氓 m枚jligheter f枚r samh盲llsekonomiska besparingar, s盲ger Pontus Braunerhjelm, ekonomiprofessor.

Portr盲tt av Pontus Braunerhjelm.
Pontus Braunerhjelm, ekonomiprofessor.

Paul Milgrom och Robert Wilson, b氓da verksamma i USA, f氓r ekonomipriset till Alfred Nobels minne f枚r sina studier om hur auktioner fungerar. De har 盲ven omsatt sina teorier i praktiken och utformat nya auktionsformat f枚r varor och tj盲nster som 盲r sv氓ra att s盲lja p氓 traditionellt vis.

Att s盲lja n氓got till den som bjuder h枚gst eller k枚pa av den som bjuder l盲gst 盲r n氓got vi 盲gnat oss 氓t i tusentals 氓r. P氓 senare 氓r har handeln 枚kat i omfattning 鈥 det kan exempelvis handla om aff盲rer p氓 n盲tet, k枚pa bostad via m盲klare eller vinna en kommunal upphandling.

I de flesta auktioner finns inslag av spel, strategi och hemlighetsmakeri. Om detta handlar auktionsteorin, som 盲r ett s盲tt att f枚rs枚ka f枚rst氓 konsekvenserna av olika regler f枚r budgivning och slutpris.

Pontus Braunerhjelm  f枚rklarar forskarnas insatser:

鈥 Ofta har man haft en f枚r enkel bild av vad en auktion inneb盲r. Milgrom och Wilson har lyft fram ett antal dimensioner som varken de som s盲tter upp en auktion eller de som k枚psl氓r har kontroll 枚ver, s盲ger han och forts盲tter:

鈥 Det kan handla om att v盲rdet p氓 en r盲ttighet p氓 en marknad 盲r beroende av om k枚paren kan f氓 samma r盲ttigheter p氓 andra, n盲raliggande marknader, till exempel f枚r teleoperat枚rer. Eller att f枚rst氓 att personliga v盲rderingar och affektionsv盲rden kan p氓verka v盲rderingar i en l枚s枚resauktion.

Milgrom och Wilson, som forskar vid Stanford-universitetet, har tagit fram flera nya auktionsformat. Det mest k盲nda exemplet var n盲r amerikanska myndigheter 氓r 1994 s氓lde radiofrekvenser till teleoperat枚rer.

鈥 Deras arbete har haft en enorm betydelse inom m氓nga samh盲llsomr氓den, alltifr氓n enkla n盲tauktioner till v盲ldigt komplexa och samh盲llsviktiga aff盲rsomr氓den, s盲ger Pontus Braunerhjelm.

Allt tyder p氓 att auktionshandeln kommer att v盲xa i omfattning och betydelse, enligt Braunerhjelm. Ett aktuellt exempel i h枚st 盲r n盲r svenska Post- och telestyrelsen auktionerar ut frekvensbanden f枚r 5G-n盲tet. D氓 anv盲nds ett av Milgroms auktionsformat.

Braunerhjelm tror 盲ven att stora samh盲llskostnader kan minskas med hj盲lp av pristagarnas forskning. Exempelvis inom offentliga upphandlingar i Sverige, som omfattar hundratals miljarder varje 氓r. Han h盲nvisar till studier som gjorts inom omr氓det som sl氓r fast att man skulle kunna kapa kostnaderna med mellan 10 och 20 procent.

鈥 D盲r beh枚vs en b盲ttre f枚rst氓else f枚r hur processen fungerar och hur man kan anv盲nda den p氓 b盲sta s盲tt.

Text: Christer Gummeson

Inneh氓llsansvarig:press@kth.se
Tillh枚r: Aktuellt
Senast 盲ndrad: 2020-10-12