Till inneh氓ll p氓 sidan

Ny satsning bygger morgondagens samh盲lle

Tre personer, Matilda Ernkrans, Karl Henrik Johansson och Erik Ekudden st氓r intill en industrirobot.
Matilda Ernkrans, forskningsminister, pr枚var en industrirobot under invigningen av Digital Futures, tillsammans med Karl Henrik Johansson, professor (t v) och Erik Ekudden, teknisk chef p氓 Ericsson. (Foto: Fredrik Persson)
Publicerad 2020-10-02

Robotkollegor, sj盲lvk枚rande bilar och sociala assistenter 鈥 alltfler smarta l枚sningar tar plats i v氓ra liv. Hur vill vi att morgondagens digitala samh盲lle ska se ut? Nyinvigda Digital Futures p氓 IM体育 etablerar en forskningsmilj枚 med m氓let att m枚ta stora samh盲llsutmaningar.

Digital Futures 盲r ett ambiti枚st, tv盲rvetenskapligt forskningsprogram riktat mot alla aspekter av digitalisering, fr氓n grundl盲ggande vetenskap till samh盲llelig p氓verkan.

Forskningssatsningen blir m枚jlig genom ett ut枚kat statsanslag p氓 78 miljoner kronor 氓rligen som en del av regeringens satsning p氓 strategiska forskningsomr氓den, SFO.

Under invigningen av Digital Futures tog flera av talarna upp att pandemin p氓mint oss om betydelsen och behovet av digitalisering. Matilda Ernkrans, minister f枚r h枚gre utbildning och forskning, pekade ut forskningen som avg枚rande f枚r att klara s氓v盲l p氓g氓ende som framtida samh盲llskriser.

Tv氓 personer, Ir茅ne Svenonius och Anna K枚nig Jerlmyr, tittar p氓 ett robothuvud.
Ir茅ne Svenonius, finansregionr氓d, och Anna K枚nig Jerlmyr, finansborgarr氓d i Stockholm under rundvisningen av Digital Futures.

鈥 Digital Futures spelar en viktig roll i detta, och jag 盲r glad satsningen nu blivit verklighet, sade hon och p氓pekade att forskningssamarbetet kommer att bidra till utvecklingen inom m氓nga omr氓den, inte minst genom att g枚ra det l盲ttare att realisera innovationer i samh盲llslivet.

Ir茅ne Svenonius, finansregionr氓d i Region Stockholm, lyfte fram betydelsen av samarbetet mellan universiteten och h盲lso- och sjukv氓rden, som hon hoppades kan bidra till b氓de 枚kad effektivitet inom och anv盲ndarv盲nliga l枚sningar f枚r v氓rden.

IM体育:s rektor, Sigbritt Karlsson, tog ett vidare perspektiv och h盲nvisade till FN:s globala m氓l f枚r h氓llbar utveckling, d盲r digitaliseringen 盲r ett viktigt verktyg f枚r att n氓 m氓len.

鈥 Samarbete 盲r en nyckelfaktor, inte bara inom teknikomr氓det utan 盲ven 枚ver 盲mnesgr盲nser och att involvera b氓de etablerade och yngre forskare. Jag ser fram emot att Digital Futures ska bidra till en h氓llbar utveckling globalt genom framst氓ende forskning, sade hon.

Brett spektrum

Digital Futures smygstartade f枚r drygt ett 氓r sedan med ett tiotal projekt inom alltifr氓n digitala assistenter inom 盲ldrev氓rd och hantering av k盲nslig persondata till smart vattendistribution och programmerbart robotikmaterial. I dag p氓g氓r och planeras ett 40-tal projekt som involverar ett hundratal forskare.

鈥 Vi samlar forskare och intressenter fr氓n ett brett spektrum och kombinerar vetenskaplig excellens och nyfikenhetsdriven forskning med konkreta samh盲llsutmaningar. Siktet 盲r inst盲llt b氓de p氓 dagens och framtidens behov av teknik f枚r digitalisering, s盲ger Karl Henrik Johansson , f枚rest氓ndare och professor i n盲tverksreglering.

Han hoppas att satsningen 盲ven fortsatt ska locka till sig en mix av forskare som normalt inte samarbetar.

Sigbritt Karlsson st氓r intill en bildsk盲rm och talar.
Under invigningstalet betonade rektor Sigbritt Karlsson betydelsen av samverkan.

鈥 Vi har inte, som annars 盲r det traditionella, definierat forskningsomr氓det utan omfamnar digitaliseringen i stort och fr氓gan om hur den kan transformera samh盲llet. S氓 det 盲r ett v盲ldigt brett anslag, vilket 盲r en avg枚rande komponent f枚r att kunna lyckas.

Samverkan st氓r i centrum 鈥 枚ver vetenskapliga 盲mnesgr盲nser, mellan grundforskning och till盲mpad forskning och bland forskare, industri och samh盲lle.

鈥 Att m枚tas och samarbeta p氓 andra s盲tt 盲n de traditionella 盲r en f枚ruts盲ttning f枚r att n氓 framg氓ng. Vi vill skapa nya kontaktytor, genom virtuella kanaler och fysiska tr盲ffar, s盲ger Karl Henrik Johansson.

Samh盲llets behov

M氓let 盲r ett ekosystem med gr盲ns枚verskridande samverkan som kan generera nya id茅er, smarta l枚sningar och vara lyh枚rt f枚r samh盲llets behov av digital teknikutveckling.

Forskningsprojekten 盲r indelade i olika typer, en del med grundvetenskapligt fokus och andra som 盲r 枚ppna f枚r att samla unga forskare fr氓n skilda discipliner.

Med hj盲lp av testb盲ddar och demonstrationer, s氓v盲l virtuella som fysiska, vill man snabbare ta steget fr氓n teorier och labb till storskaliga projekt och samh盲llsnytta. Om forskningen ska l枚sa viktiga samh盲llsproblem 盲r det viktigt att f氓 m枚jligheten till tester tidigt i processen, p氓pekar Karl Henrik Johansson.

鈥 F枚r enskilda forskare kan det vara ett stort steg att exempelvis g氓 fr氓n att simulera en sj盲lvk枚rande bil till att testa med verkliga fordon i trafik. D氓 kan vi bidra med support genom att erbjuda samverkan med erfarna forskare och med partners som har tillg氓ng till testmilj枚er.

Om fem 氓r 鈥 hur l氓ngt har Digital Futures kommit d氓?
鈥 D氓 盲r vi etablerade som en av de fr盲msta forskningsmilj枚erna i v盲rlden inom digital transformation. Vi har h枚gt tryck fr氓n g盲stforskare som vill komma hit och vi har blivit en naturlig, efterfr氓gad del av forskningen och utbildningen p氓 IM体育 med m氓nga kontaktytor in氓t och ut氓t. Och med starka relationer till grundutbildningen med flera studenter involverade, s盲ger Karl Henrik Johansson.

Text: Christer Gummeson

Digital Futures i korthet

  •  盲r ett samarbete mellan IM体育, Stockholms Universitet och forskningsinstitutet RISE. Ett stort antal partner fr氓n n盲ringsliv och organisationer deltar i satsningen.
  • Verksamheten utg氓r fr氓n tre teman eller samh盲llsutmaningar: Rich and Healthy Life, Smart Society och Digitalized Industry. Dessa korsas med forskningssp氓ren Trust, Learn och Cooperate som tillsammans med Engineering Education skapar utrymme f枚r tv盲rvetenskapliga perspektiv.
  • Smart Society kan handla om transporter, stadsbyggnad, segregation, smarta hem och vattenf枚rs枚rjning. Digitalized Industry r枚r sig om fordonsindustri, tillverkningsprocesser och automatisering. Rich and Healthy Life kretsar kring h盲lsa, v氓rd och livskvalitet.
  • Forskningssp氓ren: Trust kan g盲lla tillf枚rlitlighet, s盲kerhet och integritet. Corporate unders枚ker uppkopplade system och samarbete. Learn g盲ller fr氓gor om AI och l盲randesystem.
  • Digital Futures 盲r ocks氓 en plats f枚r mindre projekt, n盲tverkande, utbildning och inspiration. I lokaler p氓 v氓ningsplan 2 i Arkitekturskolan p氓 IM体育 Campus har man skapat en samlingsplats f枚r forskare och andra akt枚rer inom omr氓det och visar upp aktuella satsningar i workshops och utst盲llningar.
Inneh氓llsansvarig:press@kth.se
Tillh枚r: Aktuellt
Senast 盲ndrad: 2020-10-02