Till innehåll på sidan

IM – din framtida arbetsplats

Hos oss får du möjlighet att ge liv åt dina idéer och samtidigt bidra till morgondagens samhälle. Oavsett position får du ta stort eget ansvar på en arbetsplats med en stark kollegial gemenskap.

bild på medarbetare på IM

Nyheter för IM:s personal

  • 9 okt 2020
  • 7 okt 2020
  • 5 okt 2020

På IM blir du en del av en verksamhet som har en lång tradition av ledande forskning och utbildning. Här får du en inblick i hur det är att arbeta på IM.

Som anställd omfattas du av många förmåner och utvecklingsmöjligheter. Du kan också vara anknuten till IM genom finansiering via olika stipendier.

Viktig arena för kunskapsutveckling

Vi på IM har ett tydligt uppdrag: att forska, utbilda och förmedla kunskap.

Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom teknik samt arkitektur, energi och miljö, industriell ekonomi och samhällsutveckling. Vi har en lång tradition av att ligga i teknikens framkant, är landets största anordnare av teknisk utbildning på högskolenivå och svarar idag för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning. Vår ambition är att hitta smarta, hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Som universitet är vi en statlig myndighet. Det innebär att vi ska bidra till att bedriva den verksamhet- och tillämpa de lagar- som regering och riksdag har beslutat om, på ett tillgängligt, rättsäkert och effektivt sätt.

Läs mer om IM